Dysleksja a inteligencja dziecka

Rate this item
(0 votes)
Posted on October 29, 2013

inteligencja dzieckaBadania  mózgu za pomocą obrazowania dowodzą, że dysleksja nie jest kwestią ilorazu inteligencji.
15 do 20 % amerykańskich dzieci ma zdiagnozowaną dysleksję. Już od dawna etykietka dyslektyka nadawana była dzieciom bystrym, rozwiniętym w sferze werbalnej, ale mającym trudności z czytaniem – mówiąc w skrócie takim, których wysokie IQ stało w sprzeczności z niskimi osiągnięciami szkolnymi.
Jednak kiedy dzieci nie są aż tak bystre, często za ich kłopoty z czytaniem obwinia się właśnie ograniczenia intelektualne.


Obecnie nowe metody badań mózgu za pomocą obrazowania przeczą  takiemu rozumieniu dysleksji. „Ustaliliśmy, że dzieci które są słabsze w czytaniu mają trudności w przetwarzaniu dźwięków języka, niezależnie od wysokości ilorazu inteligencji”, mówi neurobiolog z Instytutu Technologii Massachusetts, John D.E. Gabrieli, który uczestniczy w projekcie badawczym wraz z USA i Wielkiej Brytanii.
Ustalenia badaczy, które będą opublikowane w najbliższym numerze Psychological Science, periodyku Association for Psycological Science (Towarzystwie Nauk Psychologicznych), mogą zmienić sposób w jaki pedagodzy  pomagają dzieciom słabo czytającym.
Badanie objęło 131 dzieci, w wieku od  około 7 do około 17 lat. Zgodnie z wynikami prostego testu na poziom czytania i ilorazu inteligencji (IQ), każde z dzieci zostało przydzielone do jednej z trzech grup – typowych czytelników z typowym IQ, słabych czytelników z typowym IQ oraz słabych czytelników z niskim IQ. Wszystkim uczestnikom badania zademonstrowano pary słów oraz poproszono o stwierdzenie czy słowa te rymują się. Pisownia nie wskazywała na podobieństwo dźwięków (w języku polskim, inaczej niż w języku angielskim, pisownia zgodna jest zazwyczaj z wymową; słowa angielskie czyta się bardzo często zupełnie inaczej niż są napisane, a co więcej niektóre słowa napisane zupełnie inaczej można przeczytać podobnie, a inne napisane bardzo podobnie czyta się zupełnie inaczej; podobne badanie po polsku miałoby sens jedynie z zastosowaniem ‘rz’ i ‘ż’, oraz ‘ch’ i ‘h’ – przyp. tłum.).
Używając funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) badacze zaobserwowali aktywność w sześciu obszarach mózgu ważnych w procesie łączenia drukowanego znaku z dźwiękiem mowy.
Rezultaty badania wskazują, iż dzieci słabo czytające  zarówno w grupie z wyższym jak i niższym IQ wykazywały znacząco słabszą aktywność w wyżej wspomnianych obszarach mózgu niż dzieci z typowym poziomem czytania. Nie było jednak różnic w czynnościach mózgu pomiędzy słabymi czytelnikami niezależnie od ich poziomu inteligencji. „Te ustalenia sugerują, że specyfika trudności w czytaniu jest taka sama niezależnie od tego czy masz wysoko rozwinięte ogólne zdolności poznawcze, czy nie” mówi Gabrieli.
Powyższe badania mogą mieć ważny wpływ zarówno na diagnozę jak i na edukację dzieci mających problemy z czytaniem. Wskazują one też na konieczność zrewidowania definicji dysleksji. Tymczasem pedagodzy i reedukatorzy powszechnie oferują wsparcie skoncentrowane na rozwoju intelektualnego dyslektyków, aby pomóc im osiągnąć oczekiwany poziom umiejętności czytania. Ale być może warto, żeby wzięli pod uwagę, że ten konkretny zestaw sposobów pomagania jest bezcelowy w odniesieniu do „mniej bystrych” dzieci. Jeśli nauczyciele zrozumieją, że to samo dzieje się w mózgach wszystkich słabo czytających dzieci (niezależnie od ich współczynnika inteligencji), być może dojdą do wniosku, iż wszystkie te dzieci mogą odnieść korzyść z tej samej formy pomocy. Innymi słowy pomoc w nauce czytania powinna być taka sama, niezależnie od tego czy korzystać z niej mają dzieci mniej czy bardziej inteligentne. Jako że bez sprawnego czytania trudno uczyć się innych rzeczy – to dla wielu dzieci dobra wiadomość. Daily Science, 28 września 2011

 

Aktualności

 • Aktualności - tekst April 20, 2012

  Najbliższe wolne terminy: 2-6 października 2017. Zapisy:  tel. 502 905 754

  Dyskalkulia – jak ją rozpoznać?
  Istnieje kilkanaście, a tak naprawdę kilkadziesiąt symptomów, które mogą występować u dziecka, jedne z nich mogą być nasilone, inne nie występują wcale.Pierwsze z nich możecie Państwo zauważyć już u kilkulatków. Dziecko, które nie jest odpowiednio stymulowane poznawczo w odpowiednio wczesnym okresie, może mieć w procesie edukacji coraz więcej problemów, które narastają z każdym rokiem.  Czytaj więcej

  Wczesne objawy dysleksji
  Zarówno dziś, jak i w przeszłości, średnio 3 bądź 4 uczniów z każdej klasy, dociera do szkoły z bólem brzucha. Kolejny raz słyszy o sobie: „zdolny, ale leniwy”, „taki bystry a ma kłopoty z nauką”, „duka, ciężko go zrozumieć”, „popełnia mnóstwo błędów”, “mógłby, gdyby tylko zechciał”.  Czytaj więcej

  Odstępy między liniami pomagają dyslektykom
  Ostatnie badania naukowe pokazały, iż zwiększenie odstępów pomiędzy znakami i słowami w tekście poprawia szybkość i jakość czytania u dzieci dyslektycznych. Dzięki takim tekstom czytają one średnio o 20 % szybciej, popełniając przy tym o połowę mniej błędów. Czytaj więcej

  Dysleksja - każdy medal ma dwie strony
  Trudności z czytaniem są dla dziecka źródłem stresu. Ale dysleksja ma też inne oblicze: dyslektyczne dzieci są wrażliwe, bardzo często utalentowane, mają rozbudowaną wyobraźnię. To dlatego Ronald D. Davis swoją książkę zatytułował „Dar dysleksji”. Opisał w niej sposoby radzenia sobie z tym problemem. Czytaj więcej