Dysfunkcje wzrokowe nie są przyczyną dysleksji

Rate this item
(0 votes)
Posted on November 04, 2013

dysfunkcje wzrokoweBadania mózgu metodą obrazowania MRI wykluczają dysfunkcje w funkcjonowaniu układu wzrokowego jako przyczynę dysleksji.
Nowe metody obrazowania mózgu u osób z dysleksją pokazują, że zaburzenia w funkcjonowaniu układu wzrokowego nie są przyczyną dysleksji, za to bardziej prawdopodobne jest to, że są one konsekwencją dysleksji.Wnioski które zostały opublikowane w czasopiśmie „Neuron”, wnoszą sporo istotnych informacji do wiedzy o dysleksji i są ważnym głosem w trwającej wiele lat, dyskusji na temat deficytów w przetwarzaniu bodźców wizualnych  i ich wpływie na dysleksję rozwojową.

Dysleksja jest najbardziej powszechną dysfunkcją edukacyjną. Poza najbardziej oczywistymi i łatwymi do zaobserwowania deficytami w czytaniu, osoby dotknięte dysleksją przejawiają również bardziej subtelne braki w procesie przetwarzania bodźców wizualnych. Naukowcy, od dłuższego czasu, zastanawiali się czy te deficyty w percepcji wzrokowej są pierwotne w stosunku do dysleksji, i czy dysfunkcja działania układu wzrokowego bezpośrednio wpływa na możliwości w nauce czytania. Ostatnie badania pokazują, że tak nie jest.“Rezultaty naszych badań nie wykluczają obecności tych specyficznych deficytów wzrokowych”, mówi jedna z głównych autorek badania,  dr Guinevere Eden, dyrektor Center for the Study of Learning (Centrum Studiów nad Uczeniem się), w Centrum Medycyny Uniwersytetu Georgetown (GUMC), i była przewodnicząca Międzynarodowego Towarzystwa Dysleksji.
„W rzeczywistości wyniki naszych badań potwierdzają fakt, że różnice w układzie wzrokowym u dzieci z dysleksją, w porównaniu z dziećmi nie dotkniętymi dysleksją, istnieją.  Ale różnice te są efektem ubocznym tego, że dzieci z dysleksją czytają mniej niż rówieśnicy. Dotąd sądzono, że są przyczyną trudności w czytaniu”.
Powyższe studium odwołuje się do raportu opublikowanego przez dr Eden i jej współpracowników w periodyku „Nature”, w 1996 roku. Dotyczył on pierwszej próby zastosowania obrazowania mózgu metodą  rezonansu magnetycznego do badań nad dysleksją . Zarówno raport jak i najnowsze badania potwierdzają, iż u dyslektyków  aktywność w tej części układu wzrokowego, która odpowiada za przekazywanie informacji wizualnych w porównaniu z typowymi czytelnikami w tej samej grupie wiekowej jest mniejsza.Tym razem jednak zespół badawczy przeanalizował także wyniki młodszych dzieci bez dysleksji. Zestawił je z wynikami dzieci starszych będących dyslektykami. Dzieci starsze czytały na tym samym poziomie co młodsze  nie-dyslektyczne dzieci. „Ta grupa (młodszych nie-dyslektycznych dzieci) miała podobne wyniki aktywności mózgu co grupa starszych dyslektyków. Dostarczyło to pierwszej wskazówki, że obserwowana różnica  u dyslektyków w porównaniu z rówieśnikami,  może być związana z umiejętnością czytania niż z dysleksją jako taką”, wyjaśnia dr Eden.Następnie badana grupa dzieci z dysleksją otrzymała pomoc w nauce czytania. Intensywne zajęcia dodatkowe z zakresu umiejętności fonologicznych (związanych ze zdolnością słyszenia i rozróżniania dźwięków mowy) oraz ortograficznych były ukierunkowane na wyrównanie podstawowego deficytu dysleksji, jakim według powszechnej opinii ma być niedostatek fonologicznego komponentu w umiejętnościach językowych. Zgodnie z oczekiwaniami, dzieci osiągnęły znaczące postępy w czytaniu. Dodatkowo aktywność układu przetwarzającego bodźce wzrokowe wzrosła. Sugeruje to, iż układ ten został  zmobilizowany do pracy poprzez  intensywny trening czytania. Badacze wskazują, że te ustalenia mogą mieć znaczące konsekwencje dla diagnostyki i terapii dysleksji. „Wczesna identyfikacja i terapia dysleksji nie powinna koncentrować się wokół deficytów  w przetwarzaniu bodźców wzrokowych”, mówi dr Olumine Olulade, szef zespołu badawczego i podoktorancki stypendysta GUMC. „Wprawdzie nasze badanie wykazało silny związek pomiędzy zdolnością do czytania i mózgową aktywnością w obrębie kory wzrokowej, jednak nie znaczy to, że trenowanie układu wzrokowego przełoży się na lepsze czytanie. Sądzimy, że ten proces ma odwrotny kierunek. Czytanie jest umiejętnością wytworzoną i narzuconą kulturowo, a neurologiczne i neuropsychologiczne badania pokazują  szereg zmian  anatomicznych w strukturze mózgu i funkcjonalnych w sposobie i jakości jego działania, które powstały w efekcie realizowania tej umiejętności”. Badacze dodają, że wyniki ich pracy mogą dotyczyć nie tylko dysleksji, ale też innych dysfunkcji. „Nasze studium ma ważne implikacje w obszarze zrozumienia etiologii dysleksji, ale dotyczy także innych zaburzeń, gdzie trudno stwierdzić, co jest skutkiem, a co przyczyną, jako że mózg z jednej strony decyduje, w jaki sposób doświadczamy otoczenia, ale też zmienia się pod wpływem bodźców z tego otoczenia płynących”, wyjaśnia dr Eden.

 

Science Daily, 6 czerwca 2013

Aktualności

 • Aktualności - tekst April 20, 2012

  Najbliższe wolne terminy: 2-6 października 2017. Zapisy:  tel. 502 905 754

  Dyskalkulia – jak ją rozpoznać?
  Istnieje kilkanaście, a tak naprawdę kilkadziesiąt symptomów, które mogą występować u dziecka, jedne z nich mogą być nasilone, inne nie występują wcale.Pierwsze z nich możecie Państwo zauważyć już u kilkulatków. Dziecko, które nie jest odpowiednio stymulowane poznawczo w odpowiednio wczesnym okresie, może mieć w procesie edukacji coraz więcej problemów, które narastają z każdym rokiem.  Czytaj więcej

  Wczesne objawy dysleksji
  Zarówno dziś, jak i w przeszłości, średnio 3 bądź 4 uczniów z każdej klasy, dociera do szkoły z bólem brzucha. Kolejny raz słyszy o sobie: „zdolny, ale leniwy”, „taki bystry a ma kłopoty z nauką”, „duka, ciężko go zrozumieć”, „popełnia mnóstwo błędów”, “mógłby, gdyby tylko zechciał”.  Czytaj więcej

  Odstępy między liniami pomagają dyslektykom
  Ostatnie badania naukowe pokazały, iż zwiększenie odstępów pomiędzy znakami i słowami w tekście poprawia szybkość i jakość czytania u dzieci dyslektycznych. Dzięki takim tekstom czytają one średnio o 20 % szybciej, popełniając przy tym o połowę mniej błędów. Czytaj więcej

  Dysleksja - każdy medal ma dwie strony
  Trudności z czytaniem są dla dziecka źródłem stresu. Ale dysleksja ma też inne oblicze: dyslektyczne dzieci są wrażliwe, bardzo często utalentowane, mają rozbudowaną wyobraźnię. To dlatego Ronald D. Davis swoją książkę zatytułował „Dar dysleksji”. Opisał w niej sposoby radzenia sobie z tym problemem. Czytaj więcej