E-czytniki pomagają dyslektykom

Rate this item
(0 votes)
Posted on November 20, 2013

czytnikElektroniczne czytniki książek pomagają niektórym dyslektykom.
Współczesnie wiele osób korzysta z elektronicznych czytników i ma wiele korzyści z takiej wirtualnej biblioteki. Obecnie naukowcy odkryli, że także dyslektyczni czytelnicy mogą czytać łatwiej, szybciej i z lepszym zrozumieniem, dzięki krótkim liniom tekstu wyświetlanym na tych urządzeniach.
Wyniki badań zespołu kierowanego przez  Matthew H. Schnepsa z Harvard-Smithsonian Astrophysical Observatory Laboratory for Visual Learning, zostały opublikowane w periodyku naukowyml PLOS ONE.


Badacze uważają, że 5 do 17% czytelników boryka się z problemami w czytaniu, będącymi rezultatem dysleksji. Naukowcy zauważają, że wiele przypadków dysleksji zawiera element, znany jako deficyt uwagi wizualnej, który jest niezdolnością do skoncentrowania się na konkretnych literach czy słowach, zawartych w liniach tekstu pisanego.
Inną cechą dysleksji jest poczucie natłoku wizualnego, gdy tekst jest pisany małą czcionką, linie są blisko siebie, ale ilośc słów w liniach jest duża.
Czytając krótkie linie tekstu na elektronicznych urządzeniach, dyslektycy, zdaniem naukowców, są w stanie uporać się z tym problemem, dzięki redukcji wizualnych dystraktorów w tekście.Urządzenia do czytania pomogły  przynajmniej jednej trzeciej dyslektyków biorących udział w badaniu, dzięki  zastosowaniu krótkich linii tekstu.
W celu sprawdzenia poziomu zrozumienia i szybkości czytania, zespół przebadał 103 dyslektycznych studentów z  jednej z bostońskich szkół wyższych, przeznaczonej jedynie dla studentów z trudnościami językowymi.
Badani wypełnili zadania testu czytania zarówno na papierze, jak i na małym e-czytniku, który był tak skonfigurowany, by wyświetlać jedynie dwa lub trzy słowa w jednej linii tekstu.
Jak pokazało badanie, użycie czytnika znacząco poprawiło i szybkość czytania i poziom zrozumienia tekstu u  wielu uczestników. Studenci, którzy mieli duży deficyt uwagi wizualnej odnieśli większą korzyść z użycia e-czytnika, niż ci, którzy tych problemów nie mieli.
Naukowcy podkreślają, że już wcześniejsze eksperymenty badające ruch gałek ocznych wykazały, że krótkie linie tekstu pomagają dyslektykom w czytaniu, co sugeruje, że może właśnie z tego faktu, a nie z użycia czytników, odnosi korzyść część dyslektyków.
iana “historycznie narzuconego ograniczenia”
Naukowcy twierdzą, że krótkie linie, których tworzenie umożliwiają e-czytniki, mogą pomóc niektórym dyslektycznym czytelnikom w koncentrowaniu się na poszczególnych słowach, poprzez usunięcie dalszej części tekstu, która rozprasza uwagę, a która normalnie pojawiłaby się w tej samej linii.
“Wierzymy, że czytniki elektroniczne mogą być efektywne w przypadku części osób z dysleksją, ponieważ osoby te mają trudności w ukierunkowaniu swojej uwagi wizualnej na fragmenty tekstu złożone z kilku słów czy zdań, na które patrzą podczas czytania. To właśnie tak, jakby tekst sąsiadujący z tymi słowami i zdaniami, które chcą właśnie przeczytać, rozpraszał ich uwagę, i nasze nowe badania będą testować właśnie tę hipotezę.”Badacze podsumowują swoje studium konkluzją, że mimo iż dysleksję po raz pierwszy opisano ponad wiek temu, to metody czytania zmieniły się w tym czasie jedynie nieznacznie. Jednak teraz pokładają nadzieje w nowych technologiach.
„W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się e-czytników i innych technologii zaadaptowanych na potrzeby czytania, nowe metody szybko rozwijają się, a to z kolei może prowadzić do zniwelowania ograniczeń, które są wpisane w tradycyjne czytelnictwo, sprawiając, że czytanie będzie dostępne dla tych, którzy obecnie są z niego w dużym stopniu wykluczeni.”
Instytut Smithsona prowadzi badania w ramach programu  Youth Access Grant, w celu stworzenia wirtualnej bazy certyfikowanych specjalistów, których dyscyplina związana jest z dysleksją i nauką czytania, oraz informacji na temat konfiguracji urządzeń pod kątem potrzeb dyslektyków.

 

Aktualności

 • Aktualności - tekst April 20, 2012

  Najbliższe wolne terminy: 2-6 października 2017. Zapisy:  tel. 502 905 754

  Dyskalkulia – jak ją rozpoznać?
  Istnieje kilkanaście, a tak naprawdę kilkadziesiąt symptomów, które mogą występować u dziecka, jedne z nich mogą być nasilone, inne nie występują wcale.Pierwsze z nich możecie Państwo zauważyć już u kilkulatków. Dziecko, które nie jest odpowiednio stymulowane poznawczo w odpowiednio wczesnym okresie, może mieć w procesie edukacji coraz więcej problemów, które narastają z każdym rokiem.  Czytaj więcej

  Wczesne objawy dysleksji
  Zarówno dziś, jak i w przeszłości, średnio 3 bądź 4 uczniów z każdej klasy, dociera do szkoły z bólem brzucha. Kolejny raz słyszy o sobie: „zdolny, ale leniwy”, „taki bystry a ma kłopoty z nauką”, „duka, ciężko go zrozumieć”, „popełnia mnóstwo błędów”, “mógłby, gdyby tylko zechciał”.  Czytaj więcej

  Odstępy między liniami pomagają dyslektykom
  Ostatnie badania naukowe pokazały, iż zwiększenie odstępów pomiędzy znakami i słowami w tekście poprawia szybkość i jakość czytania u dzieci dyslektycznych. Dzięki takim tekstom czytają one średnio o 20 % szybciej, popełniając przy tym o połowę mniej błędów. Czytaj więcej

  Dysleksja - każdy medal ma dwie strony
  Trudności z czytaniem są dla dziecka źródłem stresu. Ale dysleksja ma też inne oblicze: dyslektyczne dzieci są wrażliwe, bardzo często utalentowane, mają rozbudowaną wyobraźnię. To dlatego Ronald D. Davis swoją książkę zatytułował „Dar dysleksji”. Opisał w niej sposoby radzenia sobie z tym problemem. Czytaj więcej