Skanowanie mózgu może pomóc w diagnozowaniu dysleksji

Rate this item
(0 votes)
Posted on November 20, 2013

skan mzguOkoło 10% populacji USA cierpi na dysleksję. Dysleksja jest zazwyczaj diagnozowana w połowie szkoły podstawowej, ale rezultaty nowych badań mogą pomóc w identyfikacji tych dzieci, nawet zanim rozpoczną naukę czytania. Dzięki temu  będą mogły otrzymać wcześniej dodatkową pomoc.
Badanie zostały przeprowadzone przez naukowców ze Szpitala Dziecięcego w Bostonie.
Pozwoliło ono znaleźć u dzieci w wieku przedszkolnym korelację pomiędzy niskimi kompetencjami, związanymi z późniejszą umiejętnością czytania, a rozmiarem pewnej struktury mózgu, która łączy dwa obszary odpowiedzialne za  przetwarzanie mowy.Poprzednie badania pokazują, że u dorosłych mających niską umiejętność czytania, struktura ta, znana jako pęczek łukowaty, jest mniejsza i gorzej zorganizowana  niż  u dorosłych, którzy czytają normalnie.

 

Jednak nie wiadomo było czy ta różnica powoduje trudności w czytaniu, czy też jest rezultatem niezbyt częstego czytania.Badanie to jest częścią większego projektu, obejmującego ponad 1000 dzieci w szkołach w całym Maddachusetts i Rhode Island. W czasie rozpoczynania edukacji przedszkolnej, dzieci były oceniane pod kątem kompetencji związanych z późniejszą nauką czytania, takich jak umiejętność porządkowania słów według ich brzmienia.  Naukowcy na tej podstawie byli w stanie uzyskać informacje jak wyglądają predyspozycje do czytania danego dziecka na tle wyników jego grupy przedszkolnej czy innych rówieśników. Stanowi to bardzo cenną informację  zarówno dla rodziców jak i nauczycieli.Następnie badacze zaprosili pewną grupę badanych dzieci na badanie mózgu metodą obrazowania. Badanie obejmowało 40 dzieci. Porównując aktywność mózgu w czasie wykonywania kilku różnych typów zadań, związanych z późniejszym  czytanie,   naukowcy odkryli korelację pomiędzy rozmiarem i organizacją pęczka łukowatego, a poziomem radzenia sobie w testach percepcji  fonologicznej  (zdolności  identyfikowania dźwięków języka i operowania nimi). Wysokie zdolności fonologiczne były już wcześniej wiązane z łatwością nauczenia się czytania. Pierwszym krokiem w czytaniu jest nauczenie się łączenia wydrukowanych liter z dźwiękiem głosek, które istnieją w języku mówionym.
Naukowcy sprawdzili u dzieci także poziom dwóch innych umiejętności, które wskazują na późniejszy, dobry  poziomu czytania. Pierwsza to szybkość nazywania rzeczy, czyli zdolność do wypowiadania nazw serii pokazywanych znanych obiektów tak szybko, jak to tylko możliwe, druga to umiejętność nazywania liter. Nie znaleziono jednak żadnej korelacji pomiędzy tymi dwoma kompetencjami, a rozmiarem i organizacją poddawanych badaniom struktur istoty białej mózgu.
Naukowcy uważają, że  badanie to jest istotnym wkładem w wysiłki świata naukowego w odnalezienie neurobiologicznych predyktorów, mówiących czy dziecko będzie potrzebowało  dodatkowej pomocy w nauce czytania.Pęczek łukowaty lewej półkuli połączony jest z ośrodkiem Broki (często mylnie nazywanym okolicą/ośrodkiem Broca – przyp.tłum.), który bierze udział w procesie wytwarzania mowy, oraz ośrodkiem Wernickiego, zaangażowanym w rozumienie języka mówionego i pisanego.  Większy i lepiej zorganizowany strukturalnie pęczek łukowaty może poprawić komunikację między tymi dwoma obszarami, mówią naukowcy. Badania jasno wykazały, że przynajmniej w przypadku niektórych dzieci, zaoferowanie im dodatkowego treningu zdolności fonologicznych, może pomóc w poprawieniu poziomu czytania w dalszej perspektywie.

Aktualności

 • Aktualności - tekst April 20, 2012

  Najbliższe wolne terminy: 2-6 października 2017. Zapisy:  tel. 502 905 754

  Dyskalkulia – jak ją rozpoznać?
  Istnieje kilkanaście, a tak naprawdę kilkadziesiąt symptomów, które mogą występować u dziecka, jedne z nich mogą być nasilone, inne nie występują wcale.Pierwsze z nich możecie Państwo zauważyć już u kilkulatków. Dziecko, które nie jest odpowiednio stymulowane poznawczo w odpowiednio wczesnym okresie, może mieć w procesie edukacji coraz więcej problemów, które narastają z każdym rokiem.  Czytaj więcej

  Wczesne objawy dysleksji
  Zarówno dziś, jak i w przeszłości, średnio 3 bądź 4 uczniów z każdej klasy, dociera do szkoły z bólem brzucha. Kolejny raz słyszy o sobie: „zdolny, ale leniwy”, „taki bystry a ma kłopoty z nauką”, „duka, ciężko go zrozumieć”, „popełnia mnóstwo błędów”, “mógłby, gdyby tylko zechciał”.  Czytaj więcej

  Odstępy między liniami pomagają dyslektykom
  Ostatnie badania naukowe pokazały, iż zwiększenie odstępów pomiędzy znakami i słowami w tekście poprawia szybkość i jakość czytania u dzieci dyslektycznych. Dzięki takim tekstom czytają one średnio o 20 % szybciej, popełniając przy tym o połowę mniej błędów. Czytaj więcej

  Dysleksja - każdy medal ma dwie strony
  Trudności z czytaniem są dla dziecka źródłem stresu. Ale dysleksja ma też inne oblicze: dyslektyczne dzieci są wrażliwe, bardzo często utalentowane, mają rozbudowaną wyobraźnię. To dlatego Ronald D. Davis swoją książkę zatytułował „Dar dysleksji”. Opisał w niej sposoby radzenia sobie z tym problemem. Czytaj więcej