Dyskalkulia – jak ją rozpoznać?

Rate this item
(0 votes)
Posted on April 11, 2017

Istnieje kilkanaście, a tak naprawdę kilkadziesiąt symptomów, które mogą występować u dziecka, jedne z nich mogą być nasilone, inne nie występują wcale. Pierwsze z nich możecie Państwo zauważyć już u kilkulatków. Dziecko, które nie jest odpowiednio stymulowane poznawczo w odpowiednio wczesnym okresie, może mieć w procesie edukacji coraz więcej problemów, które narastają z każdym rokiem. Jak najwcześniejsze ich rozpoznanie i minimalizowanie deficytów na bieżąco, może w znacznym stopniu zminimalizować problemy z matematyką w późniejszych latach.

Szeregowanie przedmiotów
Już w latach przedszkolnych możemy zaobserwować u niektórych dzieci trudności z szeregowaniem obiektów. Przedszkolak może mieć kłopot ze wskazaniem kolejności rosnącej lub malejącej, który z przedmiotów jest mniejszy, a który większy, a jakie z rzeczy są tej samej wielkości.

Liczby
Dziecko może mieć trudność w prawidłowym rozpoznaniu cyfr w zwykłych sytuacjach życiowych – nie potrafi rozpoznać numerów domów, wybrać poprawnie numeru na klawiaturze telefonu czy liczyć pieniędzy. Może mieć większe niż rówieśnicy trudności w odróżnianiu dziesiątek od setek. Większość dzieci w wieku szkolnym potrafi liczyć po kolei. Ale pamięciowe wymienianie kolejnych liczb nie oznacza, że dziecko rozumie jakie wielkości kryją się za daną cyfrą – to znaczy nie zawsze potrafi pokazać, że liczba 12 oznacza np. 12 gruszek.
Może również zamieniać kolejność cyfr np. – 23 i 32. Miewa często kłopot z uszeregowaniem liczb ze względu na wartość, np. czy 6 poprzedza 7, czy następuje po 7.

Pisanie
W latach późniejszych można zauważyć problemy z zapisem i odczytywaniem cyfr i znaków matematycznych. Gdy musi przepisać liczby i równania z tablicy lub książki lub przerysować figury geometryczne – kopiuje je błędnie. Niekiedy cyfry pisane są w lustrzanych odbiciach. Występuje też kłopot z zapisaniem liczby, które zawierają więcej niż jedną cyfrę – cyfry są gubione lub zapisywane w niewłaściwej kolejności np. tysiąc jest może być zapisany tak: 100, a sto dwadzieścia trzy – 213.

Obliczenia
Dziecko myli się w czasie rozwiązywania zadań – np. dodaje zamiast odejmować itp. Niekiedy nie potrafi zapamiętać wyników prostych obliczeń np. ile to jest 9-1
U wielu dzieci występuję problem z obliczeniami w głowie, gdy nie widzą kartki z napisanym działaniem. Ten problem jest nasilony, gdy działanie wymaga dwóch operacji – jedna po drugiej, aby rozwiązać zadanie. Gdy skupiają się na drugiej – już zapomniały wyniku z pierwszej.
Jeśli chodzi o poziom umiejętności prostych obliczeń zdarza się, że 10-letnie dziecko nie potrafi dodawać i odejmować w ramach 20. Często liczy na palcach. Nie potrafi nauczyć się na pamięć tabliczki mnożenia.

Kojarzenie informacji i skupienie
Dziecko z dyskalkulią może nie być w stanie dojść do rozwiązania przez analogię. Jak również nie próbuje dojść do rozwiązania innymi drogami, niż te już nabyte (sztywność w myśleniu). Ma problemy z szacowaniem w zadaniach zawierających obliczenia wyników przybliżonych.

Dzieci z dyskalkulią najczęściej doświadczają deficytów koncentracji. Skutkuje to niemożnością trzymania jednego ciągu myśli podczas rozwiązywania zadania.
Jednym z największych problemów dzieci z dyskalkulią, występującym u większości z nich jest przechodzenie od myślenia konkretnego do myślenia abstrakcyjnego i pracy na symbolach matematycznych.

Dysleksja
Dość często trudności z matematyką są powiązane z trudnościami w czytaniu – dyskalkulia może iść w parze z dysleksją i deficytami koncentracji. Problemy z czytaniem powodują, że dziecko nie dość, że ma trudności z obliczeniami to także może nie rozumie treści poleceń w zadaniach z treścią.

Jednostki miar
Dziecko z dyskalkulią może mieć kłopot z zapamiętaniem i oceną jednostek miar. Z trudnością zapamiętuje zarówno nazwy jednostek (wagi, długości, przestrzeni) jak i ich stosunku do siebie (np. centymetrów, metrów i kilometrów).

Określanie czasu
Wiele dzieci z dyskalkulią ma kłopot z nauczeniem się zegara, dni tygodnia, nazw miesięcy i prawidłową oceną upływu czasu.

Jak ułatwić dziecku z dyskalkulią naukę?
Na to pytanie nie ma jednej prostej odpowiedzi. Wiele zależy od wieku dziecka i od rodzaju deficytu w ramach szerokiego problemu jakim jest dyskalkulia, która u każdego dziecka może mieć różne nasilenie i symptomy. Jest jednak kilka sposobów, dzięki którym, rodzic, który posiada pewne zdolności pedagogiczne może ułatwić dziecku naukę matematyki.

Rozpoznać deficyt
Podstawą takiej skutecznej pomocy jest rozpoznanie i nazwanie konkretnego deficytu. Jeśli dziecko ma trudność z dodawaniem to warto je doprowadzić do dobrego poziomu w tym zakresie zanim zacznie się je uczyć mnożenia, gdyż mnożenie tak naprawdę jest dodawaniem do siebie grup. Jeśli ma trudność z szeregowaniem liczb od 1 do 10 (np. nie potrafi odpowiedzieć prawidłowo na pytanie czy 7 jest większe czy mniejsze niż 6) to będzie bardzo trudno nauczyć je dodawania.

Liczenie na konkretach
Najważniejszą rzeczą jaka może ułatwić dziecku naukę liczenia, są działania na konkretach zanim będzie gotowe do działań na liczbach. W czasie wspólnego odrabiania lekcji można podsunąć dziecku pośredni pomysł na rozwiązanie, taki aby , zanim rozwiąże działanie przy pomocy cyfr, mogło sobie najpierw dane działanie sobie zobrazować.

Ruch i zmysły
Nowa dziedzina o uczeniu się jaką jest neurodydaktyka podkreśla, że dzieci najlepiej się uczą na cztery sposoby: 1) multisensorycznie - przy pomocy wszystkich zmysłów, 2) poprzez interakcję z innymi 3) poruszając się, 4) wykonując pomoce własnoręcznie. Te zasady są uniwersalne dla wszystkich uczniów, a w przypadku dzieci z dysfunkcjami edukacyjnymi są niezbędne.

Dzieje się tak, gdyż gdy uczymy się nowych rzeczy w naszym układzie nerwowym tworzą się nowe sieci nerwowe oraz wzmacniają stare. Proces ten przebiega tym intensywniej im bogatsze w różnorodne bodźce środowisko. Gdy uczymy się obrazu danej cyfry, rysując ją naprawdę wielką przy pomocy kredy na chodniku lub też wycinając jej kształt z miękkiego filcu - w mózgu dziecka aktywizuje się więcej struktur, niż gdy siedzi i patrzy jak ta cyfra wygląda w książce.

Siła spokoju
Dzieci z trudnościami w uczeniu wiele godzin w ciągu dnia spędzają w stresie. Nie mogą nadążyć za resztą grupy, porównują się z rówieśnikami, nauczyciele i nierzadko rodzice, pokazują swoje niezadowolenie z braku osiągnięć. Ciało takiego dziecka, gdy przystępuje do zadań intelektualnych jest bardzo spięte, oddech krótki. W stresie wszyscy intelektualnie funkcjonujemy znacznie poniżej własnych możliwości. W takim stanie nie potrafimy nauczyć się nowych rzeczy ani odtworzyć tych, które były wcześniej dobrze zapamiętane.
Więc praca z ciałem, sprawdzone techniki oddechowe i relaksacyjne, które ustabilizują emocje, to dla wielu dzieci konieczność, aby w ogóle móc ruszyć z miejsca.

Aktualności

 • Aktualności - tekst April 20, 2012

  Najbliższe wolne terminy: 2-6 października 2017. Zapisy:  tel. 502 905 754

  Dyskalkulia – jak ją rozpoznać?
  Istnieje kilkanaście, a tak naprawdę kilkadziesiąt symptomów, które mogą występować u dziecka, jedne z nich mogą być nasilone, inne nie występują wcale.Pierwsze z nich możecie Państwo zauważyć już u kilkulatków. Dziecko, które nie jest odpowiednio stymulowane poznawczo w odpowiednio wczesnym okresie, może mieć w procesie edukacji coraz więcej problemów, które narastają z każdym rokiem.  Czytaj więcej

  Wczesne objawy dysleksji
  Zarówno dziś, jak i w przeszłości, średnio 3 bądź 4 uczniów z każdej klasy, dociera do szkoły z bólem brzucha. Kolejny raz słyszy o sobie: „zdolny, ale leniwy”, „taki bystry a ma kłopoty z nauką”, „duka, ciężko go zrozumieć”, „popełnia mnóstwo błędów”, “mógłby, gdyby tylko zechciał”.  Czytaj więcej

  Odstępy między liniami pomagają dyslektykom
  Ostatnie badania naukowe pokazały, iż zwiększenie odstępów pomiędzy znakami i słowami w tekście poprawia szybkość i jakość czytania u dzieci dyslektycznych. Dzięki takim tekstom czytają one średnio o 20 % szybciej, popełniając przy tym o połowę mniej błędów. Czytaj więcej

  Dysleksja - każdy medal ma dwie strony
  Trudności z czytaniem są dla dziecka źródłem stresu. Ale dysleksja ma też inne oblicze: dyslektyczne dzieci są wrażliwe, bardzo często utalentowane, mają rozbudowaną wyobraźnię. To dlatego Ronald D. Davis swoją książkę zatytułował „Dar dysleksji”. Opisał w niej sposoby radzenia sobie z tym problemem. Czytaj więcej