Zespół

Posted on May 31, 2013

Agnieszka Łubkowska - założyciel i trener Pracowni MEM od 2001 roku

Od 2006 roku jest jedynym w Polsce licencjonowanym instruktorem metody Davisa, z certyfikatem Davis Dyslexia Association International w USA. Specjalizuje się w zaawansowanych metodach korekty dysleksji, więcej na stronie: www.dardysleksji.pl.

Pracuje z dorosłymi i młodzieżą z dysleksją, ADHD, a także innymi trudnościami w uczeniu. Prowadzi szkolenia grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i rodziców z zakresu szybkiej nauki, szybkiego czytania, motywacji oraz technik efektywnego uczenia się. Prowadzi zajęcia dla studentów studiów pedagogicznych oraz szkoli nauczycieli wszystkich szczebli z zakresu radzenia sobie z dysleksją oraz efektywnego nauczania. Praktyk NLP, kinezjolog (certyfikat Polskiego Towarzystwa Kinezjologii Edukacyjnej) oraz członek Davis Learning Foundation w Wielkiej Brytanii.

  

 

foto ewa plazaEwa Mażul  - Ekspert i trener komunikacji zrównoważonej w biznesie, edukacji i ngo, doradca CSR w zakresie komunikacji i relacji w zespołach (Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw). Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz działania naprawcze (rozwiązywanie konfliktów, mediacje, negocjacje) posługując się metodą nonviolent communication (nvc - porozumienie bez przemocy).

Jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i licznych kursów z zakresu komunikowania się metodą nvc (w tym dwuletniego programu realizowanego przez CMPPP „porozumienie w szkole”). Swoją działalność opiera na analizie mechanizmów komunikacyjnych w danej relacji i sytuacji oraz na wykorzystaniu tej wiedzy do budowy porozumienia w sytuacjach szczególnie trudnych.

Realizuje autorskie projekty warsztatów i szkoleń uczących komunikowania się w sposób zrównoważony i oparty na wzajemnym szacunku.Teksty na temat komunikacji publikowała m.in. w Cogito, Charakterach, Niebieskiej Linii. Prowadzi dwie stałe rubryki w miesięczniku SENS:  strefy życia - praca oraz komunikacja praktycznie. O swoim podejściu do pracy mówi:

Wierzę - i potwierdza to moje zawodowe i życiowe doświadczenie - iż język będący strukturą powstającą pomiędzy ludźmi, w kulturze, jest potężnym narzędziem wzajemnego wpływu. Przez to - w zależności od sposobu, w jaki się go używa – może stać się narzędziem rozwoju i poprawy jakości życia, bądź potężnym narzędziem destrukcji. Moja praca polega na hamowaniu procesów destrukcyjnych w relacjach międzyludzkich oraz propagowaniu i wspieraniu procesów prowadzących do rozwoju kultury partnerstwa i współpracy. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. +48 502 068 849 

 

kasia

Katarzyna Jóźwik -Trener i pedagog z ponad 20 letnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą i nauczycielami.

Prowadzi zajęcia grupowe oraz indywidualne z zakresu motywacji, autoprezentacji i komunikacji, dla dorosłych i młodzieży, a także szkolenia dla rodziców i nauczycieli z zakresu technik efektywnego uczenia i nauczania oraz pracy z uczniem przejawiającym trudności w nauce. Zajmuje się stymulacją rozwoju intelektualnego, wyobraźni, kreatywności, stosując różnorodne metody aktywizujące, dostosowane do wieku i potrzeb dziecka. Współzałożycielka Fundacji Teatrikon w Lublinie  i założycielka SADowni – Siedlisko Aktywnych Działań - Przestrzeń Inspiracji. 

 

 

 

lucjaŁucja Witkowska - Trener Umiejętności Poznawczych
 
Z wykształcenia - Andragog. Z zamiłowania - trener. Absolwentka Studiów Podyplomowych  -Trener Umiejetności Poznawczych na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Psychologii. Posiada Certyfikat Akademii Trenera.  
Na Uniwersytecie  Warszawskim prowadziła warsztaty dla studentów z zakresu umiejętności poznawczych w ramach Uniwersyteckich spotkań z rynkiem pracy. Brała udział w projekcie Unijnym"Rozwój młodzieży przyszłością Polski. Od 2009 roku współpracuje z Akademią Mem jako Trener Efektywnej Nauki prowadzi szkolenia  i warsztaty dla młodzieży, studentów i dorosłych  z zakresu efektywnej pracy z informacją – szybkie czytanie, techniki pamięciowe, mapy myśli, techniki relaksacyjne, indywidualne wzorce myślenia i przetwarzania informacji oraz  kreatywnego myślenia i zarządzania stresem. Fascynują ją możliwości ludzkiego umysłu, dlatego prowadzenie szkoleń z rozwoju intelektu jest dla niej za każdym wspaniałym doświadczeniem i podróżą, podczas której razem z uczestnikami odkrywa na nowo radość nauki.
  Jej pasją jest rozwijanie zdolności poznawczych oraz pogłębianie studiów z zakresu andragogiki i gerontologii w kontekście edukacji osób dorosłych. W pracy kieruje się mottem:
"Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania".
Helen Keller


monika foto

 Monika Fila- trener, reedukator, pedagog

W 2002 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Filologii Polskiej) ze specjalizacją nauczycielską. Jest językoznawcą o przygotowaniu pedagogicznym do nauczania języka polskiego na każdym poziomie edukacji.  Prowadzi zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne w problemach z dysgrafią i dysortografią oraz zajęcia rozwijające umiejętności pisania u dzieci i młodzieży.

 

Kontakt

Posted on May 31, 2013

Agnieszka Łubkowska

tel. 46 855 77 02, 0-502 905 754
e-mail: agnieszka.lubkowskaa[at]gmail.com
Osowiec, woj. mazowieckie


Wyświetl większą mapę

Aktualności

 • Aktualności - tekst April 20, 2012

  Najbliższe wolne terminy: 2-6 października 2017. Zapisy:  tel. 502 905 754

  Dyskalkulia – jak ją rozpoznać?
  Istnieje kilkanaście, a tak naprawdę kilkadziesiąt symptomów, które mogą występować u dziecka, jedne z nich mogą być nasilone, inne nie występują wcale.Pierwsze z nich możecie Państwo zauważyć już u kilkulatków. Dziecko, które nie jest odpowiednio stymulowane poznawczo w odpowiednio wczesnym okresie, może mieć w procesie edukacji coraz więcej problemów, które narastają z każdym rokiem.  Czytaj więcej

  Wczesne objawy dysleksji
  Zarówno dziś, jak i w przeszłości, średnio 3 bądź 4 uczniów z każdej klasy, dociera do szkoły z bólem brzucha. Kolejny raz słyszy o sobie: „zdolny, ale leniwy”, „taki bystry a ma kłopoty z nauką”, „duka, ciężko go zrozumieć”, „popełnia mnóstwo błędów”, “mógłby, gdyby tylko zechciał”.  Czytaj więcej

  Odstępy między liniami pomagają dyslektykom
  Ostatnie badania naukowe pokazały, iż zwiększenie odstępów pomiędzy znakami i słowami w tekście poprawia szybkość i jakość czytania u dzieci dyslektycznych. Dzięki takim tekstom czytają one średnio o 20 % szybciej, popełniając przy tym o połowę mniej błędów. Czytaj więcej

  Dysleksja - każdy medal ma dwie strony
  Trudności z czytaniem są dla dziecka źródłem stresu. Ale dysleksja ma też inne oblicze: dyslektyczne dzieci są wrażliwe, bardzo często utalentowane, mają rozbudowaną wyobraźnię. To dlatego Ronald D. Davis swoją książkę zatytułował „Dar dysleksji”. Opisał w niej sposoby radzenia sobie z tym problemem. Czytaj więcej