Kurs trwa 20 godzin zegarowych, odbywa się w domu lub pracy klienta. Pracujemy na terenie Warszawy i okolic Grodziska Mazowieckiego.  Koszt: 120 zł/ godzinę.

Program kursu obejmuje:

 • ćwiczenia poprawiające skupienie
 • ćwiczenia stymulujące poprawę percepcji  wzrokowej
 • poszerzanie pola widzenia
 • czytanie na dwie fiksacje
 • czytanie polami
 • ćwiczenie rozwijające rozumienie czytanego tekstu i jego zapamiętanie
 • strategię pracy z podręcznikiem lub  innym dowolnym tekstem
 • trening wizualizacji jako narzędzie długotrwałego zapamiętania czytanego tekstu

Poszczególne komponenty kursu,  czas wykonywania ćwiczeń  jest dostosowany do indywidualnych zdolności i preferencji uczestnika, tak aby osiągnąć maksymalnie zadowalający efekt – najszybsze tempo czytania przy jak najwyższym rozumieniu czytanego tekstu.  Po kursie, uczestniczy czytają min. 3 razy szybciej przy jednakowym lub lepszym rozumieniu niż przed kursem.

Kurs trwa 20 godzin zegarowych, odbywa się w domu lub pracy klienta. Pracujemy na terenie Warszawy i okolic Grodziska Mazowieckiego.  Koszt: 120 zł/ godzinę w Warszawie, 100 zł/h okolice Grodziska. Kurs jest przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych powyżej 12 roku życia, którzy mają problem ze  skupieniem  wynikającym ze stresu ,  nadruchliwości  lub nadpobudliwości.

Program kursu:

 • zaawansowane ćwiczenia poprawiające skupienie -  rodzaj i długość ćwiczeń prowadzący dobiera indywidualnie w zależności od przyczyny i stopnia problemu
 • rozpoznanie własnego stylu uczenia oraz dopasowanie wraz z trenerem właściwych narzędzi edukacyjnych dla tego stylu uczenia się
 • ćwiczenia poprawiające skupienie
 • ćwiczenia rozwijające umiejętność szybkiej analizy i syntezy informacji
 • techniki obniżające napięcie i likwidacja stresu – uczenie się w stanie optymalnym
 • strategia pracy z podręcznikiem
 • zastosowanie map myśli i piktogramów w pracy z podręcznikiem
 • trening  wizualizacji jako narzędzie długotrwałego zapamiętywania
 • techniki pamięciowe ułatwiające zapamiętanie długich ciągów słów i informacji: dopływy rzek, stolice i państwa, parki narodowe, budowa komórki  itd. oraz technika ułatwiające zapamiętywanie słówek obcych
 • automotywacja – ćwiczenia (przeznaczone dla starszych uczestników kursu)
 • praca z rodzicem lub opiekunem, który uczy się technik w celu wspierania dziecka w czasie nauki w domu  (w przypadku dzieci)

 

Zajęcia odbywają się na terenie województwa mazowieckiego w dwóch lokalizacjach:

 • głównej: powiecie Grodziskim, gm. Żabia Wola, k. Grodziska Mazowieckiego
 • pomocniczej: powiecie Warszawskim Zachodnim w Łomiankach, k. Warszawy

Program trwa 25 godzin zegarowych w przeciągu 5 spotkań

Program zajęć:

 1. ćwiczenia usprawniające percepcję i motorykę  - ćwiczenia kładą nacisk na orientację przestrzenno kierunkową makro  i mikro, głównie pracujemy nad dysprakcją
 2. ćwiczenia motoryczne - usprawniające sprawność ruchową ogólną, jeśli istnieje taka potrzeba oraz sprawność manualną ręki
 3. ćwiczenia grafomotoryczne -  usprawniające pracę mięśni dłoni i palców
 4. trening wzroku - usprawniający spostrzeganie, spostrzegawczość, umiejętność czytania i pisania, a więc uczenia się

  Etap 3 i 4 służy rozwinięciu współpracy ręki i oka, czyli koordynuje funkcjonowanie wzrokowo – ruchowe.

 5. ćwiczenia percepcji słuchowej, podnoszące umiejętności różnicowania zasłyszanych dźwięków, w tym mowy ludzkiej
 6. ćwiczenia, podnoszące techniczne umiejętności  pisania - „zeszyt ćwiczeń”

Szczegóły dotyczące kursu: http://www.dysgrafia.com.pl/

Aktualności

 • Aktualności - tekst April 20, 2012

  Najbliższe wolne terminy: 2-6 października 2017. Zapisy:  tel. 502 905 754

  Dyskalkulia – jak ją rozpoznać?
  Istnieje kilkanaście, a tak naprawdę kilkadziesiąt symptomów, które mogą występować u dziecka, jedne z nich mogą być nasilone, inne nie występują wcale.Pierwsze z nich możecie Państwo zauważyć już u kilkulatków. Dziecko, które nie jest odpowiednio stymulowane poznawczo w odpowiednio wczesnym okresie, może mieć w procesie edukacji coraz więcej problemów, które narastają z każdym rokiem.  Czytaj więcej

  Wczesne objawy dysleksji
  Zarówno dziś, jak i w przeszłości, średnio 3 bądź 4 uczniów z każdej klasy, dociera do szkoły z bólem brzucha. Kolejny raz słyszy o sobie: „zdolny, ale leniwy”, „taki bystry a ma kłopoty z nauką”, „duka, ciężko go zrozumieć”, „popełnia mnóstwo błędów”, “mógłby, gdyby tylko zechciał”.  Czytaj więcej

  Odstępy między liniami pomagają dyslektykom
  Ostatnie badania naukowe pokazały, iż zwiększenie odstępów pomiędzy znakami i słowami w tekście poprawia szybkość i jakość czytania u dzieci dyslektycznych. Dzięki takim tekstom czytają one średnio o 20 % szybciej, popełniając przy tym o połowę mniej błędów. Czytaj więcej

  Dysleksja - każdy medal ma dwie strony
  Trudności z czytaniem są dla dziecka źródłem stresu. Ale dysleksja ma też inne oblicze: dyslektyczne dzieci są wrażliwe, bardzo często utalentowane, mają rozbudowaną wyobraźnię. To dlatego Ronald D. Davis swoją książkę zatytułował „Dar dysleksji”. Opisał w niej sposoby radzenia sobie z tym problemem. Czytaj więcej