Dysleksja wg. Davisa

Metoda opracowana przez Ronalda Davisa pozwala ludziom z dysleksją, przezwyciężyć swoje problemy w sposób pozytywny. Metoda ta, w odróżnieniu do wielu innych metod, nie skupia się jedynie na objawach dysleksji, ale działa na dużo głębszym poziomie, pozwalając pozbyć się jej przyczyn.

Według Ronalda Davisa dysleksja nie jest skutkiem uszkodzenia mózgu ani nerwów. Nie powstaje też z powodu wadliwej budowy ucha wewnętrznego czy gałki ocznej. Dyslektycy mają zazwyczaj znakomity wzrok i słuch.

DYSLEKSJA jest wynikiem procesu myślenia i specyficzną reakcją na poczucie zamętu (dezorientacji). Czym jest dezorientacja? Ludzie przetwarzają informacje na dwa sposoby - werbalny i niewerbalny. Myślenie werbalne dokonuje się za pomocą słów, a niewerbalne wykorzystuje umysłowe obrazy pojęć lub idei. Ujmując to prosto, niektórzy z nas doskonale widzą obrazy, inni słyszą słowa w głowie, czyli własne myśli. Jeszcze inni przetwarzają informacje przy pomocy obu tych sposobów. Osoby z dysleksją najczęściej korzystają z myślenia niewerbalnego - myślenie obrazami. Najczęściej proces ten jest zupełnie nieświadomy. Kiedy czytają słowa, które oznaczają realnie istniejące przedmioty najczęściej nie sprawiają im kłopotu. Każdy z nas, gdy trafi na słowo "rower" czy "rolki" jest w stanie dość szybko przywołać obrazy tych przedmiotów. Dyslektyk robi to automatycznie i błyskawicznie. Problem pojawia się gdy natrafia na słowo, które nie niesie za sobą żadnego obrazu, np. "gdyby, tuż, więc". W czasie czytania, powstaje w tym momencie biała plama. Mózg nie radzi sobie z tym bodźcem, nic tu do niczego nie pasuje, tekst przestaje się kleić.

Tak zaczyna się dezorietnacja.

dysleksja-wg-davisa

Jest to zjawisko występujące powszechnie, każdy z nas doświadczał go niejednokrotnie. Pojawia się w sytuacji przeciążenia bodźcami lub myślam. Także wtedy, gdy mózg otrzymuje sprzeczne informacje z różnych zmysłów i próbuje je dopasować do siebie.Chociaż dezorientacja jest zjawiskiem powszechnym, dyslektycy znacznie częściej jej doświadczają, sami ją też wywołują, nie wiedząc o tym.W stanie dezorientacji zostaje zniekształcona percepcja. To, co spostrzegamy jako rzeczywiste, naprawdę nie jest zgodne z faktami i sytuacją w otoczeniu. Wypaczeniom ulegają głównie wrażenia ze zmysłu wzroku, słuchu, równowagi oraz poczucia czasu. Dziecko widzi słowo "ta", a czyta "tata". Ono je widzi, ale jego mózg tworzy białą plamę i "podsuwa" dziecku najbliższy obraz - czyli obraz taty.

Dyslektyk nie myśli jak większość ludzi werbalnie, tzn. za pomocą słów, lecz przy pomocy trójwymiarowych obrazów oraz zmysłów. Podczas czytania napotyka niestety na trudności, ponieważ nie wszystkie elementy języka można zobrazować lub poczuć przy pomocy zmysłów. Można „zobaczyć” w myślach rzeczowniki (np. pióro, książka, pies, dziecko), a także czasowniki (spać, jeść, jechać), ale jak wyobrazić sobie niektóre przyimki („o”, „po”, „u”), przysłówki („wcale”, nigdy”) lub zaimki („ten”, „ta”, „to”) czy niektóre czasowniki (mieć, być)? Są to dla dyslektyka tw. słowa-pułapki, które sprawiają, że tworzący się w myślach obraz czytanego zdania staje się niespójny. Prowadzi to do zamętu.

Dalsze usiłowania zrozumienia czytanego zdania i związana z tym ogromna koncentracja powodują uczucie zagubienia i w efekcie nasilają dezorientację. W stanie dezorientacji wszystkie zmysły, z wyjątkiem smaku, odbierają zniekształcone wrażenia. Mózg nie widzi już tego, co widzą oczy, lecz spostrzega zmieniony obraz. Nie słyszy tego, co słyszą uszy, lecz inne dźwięki. Dezorientacja sprawia, że percepcja liter zmienia się, ulega wypaczeniu i czytanie staje się niemożliwe. Nie można poskładać wyrazów, gdy widzi się zniekształcone, poodwracane litery. Dziecko usiłując je przeczytać musi się nadmiernie koncentrować, co może powodować napięciowe bóle głowy. Skutkiem dezorientacji może być także uczucie przypominające zawroty głowy i nudności.

Ponieważ dezorientacja to najczęściej chwilowy stan umysłu, warto wiedzieć, że są sposoby, które powstrzymują jej pojawienie się i narastanie. Davis w swojej metodzie głównie skupia się na tym, żeby dziecko albo nie wchodziło w stan dezorientacji, albo, jeśli już się w nim znajdzie, potrafiło się z niego wydostać. W tym celu opracowano program, który pomaga osobom z dysleksją zniwelować poczucie dezorientacji i tym samym ułatwić naukę poprawnego czytania. Więcej o Programie Korygowania Dysleksji Metodą Davisa©.

Aktualności

 • Aktualności - tekst April 20, 2012

  Najbliższe wolne terminy: 2-6 października 2017. Zapisy:  tel. 502 905 754

  Dyskalkulia – jak ją rozpoznać?
  Istnieje kilkanaście, a tak naprawdę kilkadziesiąt symptomów, które mogą występować u dziecka, jedne z nich mogą być nasilone, inne nie występują wcale.Pierwsze z nich możecie Państwo zauważyć już u kilkulatków. Dziecko, które nie jest odpowiednio stymulowane poznawczo w odpowiednio wczesnym okresie, może mieć w procesie edukacji coraz więcej problemów, które narastają z każdym rokiem.  Czytaj więcej

  Wczesne objawy dysleksji
  Zarówno dziś, jak i w przeszłości, średnio 3 bądź 4 uczniów z każdej klasy, dociera do szkoły z bólem brzucha. Kolejny raz słyszy o sobie: „zdolny, ale leniwy”, „taki bystry a ma kłopoty z nauką”, „duka, ciężko go zrozumieć”, „popełnia mnóstwo błędów”, “mógłby, gdyby tylko zechciał”.  Czytaj więcej

  Odstępy między liniami pomagają dyslektykom
  Ostatnie badania naukowe pokazały, iż zwiększenie odstępów pomiędzy znakami i słowami w tekście poprawia szybkość i jakość czytania u dzieci dyslektycznych. Dzięki takim tekstom czytają one średnio o 20 % szybciej, popełniając przy tym o połowę mniej błędów. Czytaj więcej

  Dysleksja - każdy medal ma dwie strony
  Trudności z czytaniem są dla dziecka źródłem stresu. Ale dysleksja ma też inne oblicze: dyslektyczne dzieci są wrażliwe, bardzo często utalentowane, mają rozbudowaną wyobraźnię. To dlatego Ronald D. Davis swoją książkę zatytułował „Dar dysleksji”. Opisał w niej sposoby radzenia sobie z tym problemem. Czytaj więcej