Dla kogo?

 

Program Korekty Dysleksji Davisa® jest przeznaczony dla osób, które borykają się z trudnościami w uczeniu się, takimi jak:

 • dysleksja - problemy z czytaniem i rozumieniem czytanego tekstu
 • dyskalkulia - specyficzne zaburzenia zdolności matematycznych, objawiające się kłopotami w wykonywaniu prostych działań
 • ADHD (attention deficit hiperkinetic disorder) - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi
 • innymi problemami poznawczymi takimi jak zapamiętywanie, kiepska koncentracja itp.

Program Korekty Dysleksji jest dostosowany do specyficznych trudności każdego klienta. W czasie jednego programu zajmujemy się zwykle tylko jednym obszarem, który stanowi priorytet.

Zajęcia przynoszą najlepsze efekty u dzieci od 8 roku życia, młodzieży i osób dorosłych.

Metody opisane w książce Dar dysleksji zostały pierwotnie opracowane dla dorosłych. Ron Davis był 38, kiedy zdołał odkryć metodę, która pozwoliła mu czytać książkę od deski do deski, po raz pierwszy w życiu. Następnie przeprowadzono szereg badań i eksperymentów dorosłych wolontariuszach z dysleksją. Większość dorosłych odczuwa wielką ulgę, gdy czytają "Dar dysleksji". Książka dokładnie wyjaśnia, w jaki sposób trudności z którymi dorośli dyslektycy borykają się przez całe życie są związane z ich wrodzonymi talentami i zdolnościami. Wielu dorosłych donosi, że odnieśli ogromną korzyść ze spostrzeżeń zawartych w książce, nawet jeśli nie próbowali technik Davisa, które książka opisuje. Natomiast ci, którzy uczestniczyli w zajęciach, zazwyczaj bardzo szybko osiągają świetne rezultaty. Przypisuje się je ich dojrzałości i wysokiemu poziomowi motywacji.

Większość osób dyslektycznych, niezależnie od wieku, wykazuje ok. 10 z niżej wymienionych cech lub zachowań:   

- błyskotliwy, bardzo inteligentny, elokwenty, ale nie potrafiący czytać, pisać oraz literować
- przez nauczycieli i otoczenie często uważany za leniwego, mało zdolnego, nieuważnego, niedojrzałego, „starającego się niewystarczająco” lub sprawiającego problemy wychowawcze
- jego problemy z nauką nie są tak poważne, by otrzymać dodatkową pomoc ze szkoły
- wykazuje się wysoką inteligencją emocjonalną, nie będącą przedmiotem egzaminów
- zwykle zdaje świetnie egzaminy ustne, ale nie pisemne
- czuje się mniej inteligentny niż inni, ma kiepską samoocenę, ukrywa słabość wykorzystując bardzo pomysłowe strategie
- łatwo wpada we frustrację i gniew w czasie czytania podręczników lub w sytuacjach, gdy bywa odpytywany z przeczytanego tekstu
- jest utalentowany w dziedzinach: aktorstwo, muzyka, sport, mechanika, sprzedaż, biznes, projektowanie, budownictwo i inżynieria
- wydaje się być zamyślony, może być typem marzyciela, łatwo traci poczucie czasu,  ma trudności z koncentracją uwagi
- uczy się najlepiej poprzez działania manualne, demonstracje, eksperymenty, obserwacje oraz pomoce wizualne

Widzenie, czytanie i literowanie:  

- narzeka na zawroty głowy, bóle głowy lub bóle brzucha podczas czytania
- odczuwa zmieszanie związane z literami, cyframi, słowami, kolejnością lub podczas wypowiedzi ustnych
-  w czasie czytania lub pisania stosuje powtórzenia, dodaje nieistniejące litery lub słowa, przestawia, omija, zamienia oraz przekręca  litery, cyfry, słowa
-  skarży się na uczucie lub widzenie nie istniejącego ruchu podczas czytania
-  może mieć świetny wzrok i spostrzegawczość lub odwrotnie – brak głębszej percepcji wzrokowej
-  czyta kilkakrotnie ten sam tekst ze słabym rozumieniem
-  literuje fonetycznie i niekonsekwentnie


Mowa i słuch:  

- może przejawiać nadwrażliwość na bodźce słuchowe, słyszeć słowa, które nie zostały powiedziane lub zniekształcać to, co zostało powiedziane, łatwo rozpraszają go bodźce słuchowe
- ma trudności ze znalezieniem odpowiednich słów, by wyrazić to, co chce powiedzieć
- mówi w mało precyzyjny, lakoniczny sposób
- może mówić w sposób przerywany, nie kończyć zdań, jąkać się pod wpływem stresu, wymawiać dłuższe słowa w sposób nieprawidłowy lub przestawiać (zamieniać) zdania, słowa lub sylaby


Pisanie i zdolności motoryczne:   

- miewa problemy z pisaniem i odwzorowywaniem tekstu, może trzymać długopis w niewłaściwy sposób, pismo może być nieczytelne, a te same litery różnią się od siebie
- może przejawiać pewną niezdarność, mieć nieskoordynowane ruchy (np. być słaby w grze w piłkę oraz innych grach grupowych)
- miewa skłonności do choroby lokomocyjnej
- może być leworęczny, oburęczny oraz często mylić lewą i prawą stronę oraz „pod” i „nad”


Matematyka i zarządzanie czasem:  

 - może mieć trudności z określeniem czasu i zarządzaniem nim oraz trudności z punktualnością
 - może mieć trudności z przyswajaniem informacji w określonej kolejności oraz z wykonywaniem zadań, wymagających określonej kolejności czynności
-  pomaga sobie liczeniem na palcach lub innymi „sposobami”, często zna prawidłową odpowiedź, lecz nie potrafi rozpisać jej w postaci równania
-  może mieć trudności w liczeniu przedmiotów lub posługiwaniu się pieniędzmi
-  potrafi rozwiązywać proste równania, ale nie udaje mu się rozwiązywać zadań z treścią; nie daje sobie rady z wyższą matematyką

Pamięć i procesy poznawcze:   

- świetna pamięć długotrwała zdarzeń, miejsc i twarzy
-  kiepska pamięć do kolejności faktów i informacji, których sam nie doświadczył
-  w przetwarzaniu informacji posługuje się przede wszystkim obrazami i uczuciami, a nie dźwiękami i słowami (nie "słyszy" własnych myśli)

Zachowanie, zdrowie, rozwój i osobowość

- może przejawiać skłonności do nieporządku lub do przesadnego uporządkowania
- może być klasowym klownem, sprawiać problemy wychowawcze lub odwrotnie – być bardzo zamknięty w sobie
- niektóre etapy rozwojowe (takie jak mówienie, raczkowanie, chodzenie, zawiązywanie sznurowadeł) mogą u niego wystąpić dużo wcześniej lub dużo później niż wskazują normy
- może mieć skłonność do infekcji i alergii, przejawiać nadwrażliwość na jedzenie, dodatki i produkty chemiczne zawarte w pożywieniu
- może spać bardzo głęboko lub bardzo płytko, może mieć skłonność do nocnego moczenia się (niezależnie od wieku)
- może być bardzo odporny lub bardzo nieodporny na ból
- ma silne poczucie sprawiedliwości, jest emocjonalnie wrażliwy
-  gdy jest pod wpływem stresu, presji czasu, jest zakłopotany lub chory, liczba popełnianych błędów wzrasta, a symptomy dysleksji są wyraźniejsze

Lista symptomów podana za stroną www.dyslexia.com/library/symptoms.htm za zgodą Davis Dyslexia Association International.
© 1992 by Ronald D. Davis, Reprinted with Permission

 Program Davisa®: Korekta Dysleksji Davisa®, Opanowywanie Symbolu Davisa®, Procedura Przywracania Orientacji Davisa® mogą być prowadzone przez osoby przeszkolone i posiadające licencję nadaną przez Davis Dyslexia Association International.

Aktualności

 • Aktualności - tekst April 20, 2012

  Najbliższe wolne terminy: 2-6 października 2017. Zapisy:  tel. 502 905 754

  Dyskalkulia – jak ją rozpoznać?
  Istnieje kilkanaście, a tak naprawdę kilkadziesiąt symptomów, które mogą występować u dziecka, jedne z nich mogą być nasilone, inne nie występują wcale.Pierwsze z nich możecie Państwo zauważyć już u kilkulatków. Dziecko, które nie jest odpowiednio stymulowane poznawczo w odpowiednio wczesnym okresie, może mieć w procesie edukacji coraz więcej problemów, które narastają z każdym rokiem.  Czytaj więcej

  Wczesne objawy dysleksji
  Zarówno dziś, jak i w przeszłości, średnio 3 bądź 4 uczniów z każdej klasy, dociera do szkoły z bólem brzucha. Kolejny raz słyszy o sobie: „zdolny, ale leniwy”, „taki bystry a ma kłopoty z nauką”, „duka, ciężko go zrozumieć”, „popełnia mnóstwo błędów”, “mógłby, gdyby tylko zechciał”.  Czytaj więcej

  Odstępy między liniami pomagają dyslektykom
  Ostatnie badania naukowe pokazały, iż zwiększenie odstępów pomiędzy znakami i słowami w tekście poprawia szybkość i jakość czytania u dzieci dyslektycznych. Dzięki takim tekstom czytają one średnio o 20 % szybciej, popełniając przy tym o połowę mniej błędów. Czytaj więcej

  Dysleksja - każdy medal ma dwie strony
  Trudności z czytaniem są dla dziecka źródłem stresu. Ale dysleksja ma też inne oblicze: dyslektyczne dzieci są wrażliwe, bardzo często utalentowane, mają rozbudowaną wyobraźnię. To dlatego Ronald D. Davis swoją książkę zatytułował „Dar dysleksji”. Opisał w niej sposoby radzenia sobie z tym problemem. Czytaj więcej