Indywidualny kurs „Metody efektywnej nauki dla osób z trudnościami z koncentracją”

Kurs trwa 20 godzin zegarowych, odbywa się w domu lub pracy klienta. Pracujemy na terenie Warszawy i okolic Grodziska Mazowieckiego.  Koszt: 120 zł/ godzinę w Warszawie, 100 zł/h okolice Grodziska. Kurs jest przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych powyżej 12 roku życia, którzy mają problem ze  skupieniem  wynikającym ze stresu ,  nadruchliwości  lub nadpobudliwości.

Program kursu:

 • zaawansowane ćwiczenia poprawiające skupienie -  rodzaj i długość ćwiczeń prowadzący dobiera indywidualnie w zależności od przyczyny i stopnia problemu
 • rozpoznanie własnego stylu uczenia oraz dopasowanie wraz z trenerem właściwych narzędzi edukacyjnych dla tego stylu uczenia się
 • ćwiczenia poprawiające skupienie
 • ćwiczenia rozwijające umiejętność szybkiej analizy i syntezy informacji
 • techniki obniżające napięcie i likwidacja stresu – uczenie się w stanie optymalnym
 • strategia pracy z podręcznikiem
 • zastosowanie map myśli i piktogramów w pracy z podręcznikiem
 • trening  wizualizacji jako narzędzie długotrwałego zapamiętywania
 • techniki pamięciowe ułatwiające zapamiętanie długich ciągów słów i informacji: dopływy rzek, stolice i państwa, parki narodowe, budowa komórki  itd. oraz technika ułatwiające zapamiętywanie słówek obcych
 • automotywacja – ćwiczenia (przeznaczone dla starszych uczestników kursu)
 • praca z rodzicem lub opiekunem, który uczy się technik w celu wspierania dziecka w czasie nauki w domu  (w przypadku dzieci)

 

Aktualności

 • Aktualności - tekst April 20, 2012

  Najbliższe wolne terminy: 2-6 października 2017. Zapisy:  tel. 502 905 754

  Dyskalkulia – jak ją rozpoznać?
  Istnieje kilkanaście, a tak naprawdę kilkadziesiąt symptomów, które mogą występować u dziecka, jedne z nich mogą być nasilone, inne nie występują wcale.Pierwsze z nich możecie Państwo zauważyć już u kilkulatków. Dziecko, które nie jest odpowiednio stymulowane poznawczo w odpowiednio wczesnym okresie, może mieć w procesie edukacji coraz więcej problemów, które narastają z każdym rokiem.  Czytaj więcej

  Wczesne objawy dysleksji
  Zarówno dziś, jak i w przeszłości, średnio 3 bądź 4 uczniów z każdej klasy, dociera do szkoły z bólem brzucha. Kolejny raz słyszy o sobie: „zdolny, ale leniwy”, „taki bystry a ma kłopoty z nauką”, „duka, ciężko go zrozumieć”, „popełnia mnóstwo błędów”, “mógłby, gdyby tylko zechciał”.  Czytaj więcej

  Odstępy między liniami pomagają dyslektykom
  Ostatnie badania naukowe pokazały, iż zwiększenie odstępów pomiędzy znakami i słowami w tekście poprawia szybkość i jakość czytania u dzieci dyslektycznych. Dzięki takim tekstom czytają one średnio o 20 % szybciej, popełniając przy tym o połowę mniej błędów. Czytaj więcej

  Dysleksja - każdy medal ma dwie strony
  Trudności z czytaniem są dla dziecka źródłem stresu. Ale dysleksja ma też inne oblicze: dyslektyczne dzieci są wrażliwe, bardzo często utalentowane, mają rozbudowaną wyobraźnię. To dlatego Ronald D. Davis swoją książkę zatytułował „Dar dysleksji”. Opisał w niej sposoby radzenia sobie z tym problemem. Czytaj więcej