Blog

Dlaczego dziecko z dysleksją nie potrafi się nauczyć czytać tak szybko, jak inne dzieci?

4.6/5 - (5 votes)

Często spotykam się z pytaniami rodziców i nauczycieli na temat tego, dlaczego dziecko z dysleksją nie potrafi nauczyć się czytać tak szybko, jak inne dzieci. Zrozumienie, czym jest dysleksja i jak wpływa na naukę czytania, jest kluczowe dla wsparcia naszych uczniów i dzieci w ich edukacyjnej podróży.


Czym jest dysleksja?

Dysleksja to specyficzne zaburzenie uczenia się, które wpływa na umiejętność czytania, pisania i czasami mówienia. Wbrew powszechnym stereotypom, dysleksja nie ma nic wspólnego z inteligencją. Dzieci z dysleksją są równie inteligentne, jak ich rówieśnicy, ale ich mózgi przetwarzają informacje w inny sposób. To różne przetwarzanie informacji jest jednym z głównych powodów, dla których dyslektyk może mieć trudności z nauką czytania.

Dysleksja a badania naukowe

Badania naukowe pokazują, że dysleksja jest związana z różnicami w strukturze i funkcjonowaniu mózgu. Zeskanowanie mózgu osób z dysleksją ujawnia, że obszary mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie języka działają inaczej niż u osób bez dysleksji. Konkretne badania, takie jak te przeprowadzone przez Shaywitza i jego zespół na Uniwersytecie Yale, wskazują na mniejszą aktywność w tylnej części lewej półkuli mózgu, która jest kluczowa dla przetwarzania fonologicznego – czyli zdolności do rozpoznawania i manipulowania dźwiękami w słowach. To może wyjaśniać, dlaczego dyslektyk ma trudności z dekodowaniem słów, co jest podstawową umiejętnością potrzebną do płynnego czytania.

Dziecko z dysleksją odrabia lekcje z mamą

Co jest kluczowe w nauce czytania?

Kiedy mówimy o czytaniu, często zapominamy, że jest to umiejętność złożona. Składa się na nią wiele procesów: rozpoznawanie liter, kojarzenie ich z odpowiednimi dźwiękami, łączenie dźwięków w słowa i rozumienie znaczenia tych słów w kontekście. Dla dziecka z dysleksją każdy z tych etapów może stanowić wyzwanie. Często dzieci te mają trudności z fonologicznym aspektem języka, co oznacza, że trudno im usłyszeć i zrozumieć różnice między dźwiękami, co jest kluczowe do nauki czytania.

Jak nauczyć czytania dyslektyka?

 

Nauczenie czytania dyslektyka wymaga cierpliwości i specjalistycznych metod. Kluczowe jest tu podejście multisensoryczne, które angażuje wzrok, słuch i dotyk. W praktyce oznacza to, że dziecko nie tylko patrzy na literę, ale również ją słyszy i dotyka. Na przykład, może to być pisanie liter w piasku, aby poczuć ich kształt, jednocześnie głośno wypowiadając dźwięk, który ta litera reprezentuje. Badania pokazują, że takie podejście jest skuteczne, ponieważ angażuje różne obszary mózgu jednocześnie, co ułatwia dziecku z dysleksją zapamiętywanie i rozumienie.

Co daje wczesne rozpoznanie dysleksji?

Jednym z kluczowych aspektów pracy z dziećmi z dysleksją jest wczesne rozpoznanie i interwencja. Im wcześniej zidentyfikujemy dysleksję i zaczniemy działać, tym lepsze będą efekty. Niestety, często zdarza się, że dzieci z dysleksją są diagnozowane zbyt późno, co sprawia, że ich trudności w nauce narastają i prowadzą do frustracji oraz niskiej samooceny. Wczesne rozpoznanie pozwala na wdrożenie odpowiednich strategii i narzędzi, które mogą znacznie poprawić umiejętności czytania.

Jak możesz pomóc swojemu dziecku w domu?

Rodzice często pytają, jak mogą pomóc swojemu dziecku z dysleksją w domu. Istnieje wiele sposobów, aby to zrobić. Jednym z najważniejszych jest codzienne czytanie z dzieckiem. Nawet jeśli dziecko nie jest w stanie samodzielnie czytać, wspólne czytanie książek może być bardzo pomocne. Czytanie na głos rozwija umiejętność słuchania i rozumienia języka, co jest kluczowe dla nauki czytania. Ważne jest także, aby zachęcać dziecko do mówienia o przeczytanym tekście i zadawania pytań, co pomoże mu lepiej zrozumieć treść.

Wykorzystaj technologię!

Warto również korzystać z technologii. Istnieje wiele aplikacji i programów komputerowych zaprojektowanych specjalnie dla dzieci z dysleksją, które mogą uczynić naukę czytania bardziej angażującą i skuteczną. Na przykład aplikacje do rozpoznawania mowy mogą pomóc dziecku ćwiczyć wymowę i rozumienie słów, a programy do czytania na głos mogą wspierać naukę poprzez prezentowanie tekstów wizualnie i dźwiękowo jednocześnie.

Dostosowanie metod nauczania

Dla nauczycieli i terapeutów kluczowe jest, aby byli dobrze zorientowani w najnowszych badaniach i metodach nauczania dzieci z dysleksją. Regularne szkolenia i kursy doskonalące są niezbędne, aby być na bieżąco z najlepszymi praktykami i technikami. Dobrze wyszkolony nauczyciel może skutecznie identyfikować potrzeby ucznia z dysleksją i dostosowywać swoje metody nauczania, aby były jak najbardziej efektywne.

Cierpliwość i empatia w pracy z dyslektykiem

Jednym z najważniejszych aspektów pracy z dyslektykami jest cierpliwość i empatia. Dzieci z dysleksją często zmagają się z niską samooceną i frustracją z powodu swoich trudności. Wsparcie emocjonalne i pozytywne wzmocnienie są nieodzowne. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy krok naprzód, nawet najmniejszy, jest znaczącym osiągnięciem. Chwalmy nasze dzieci za ich wysiłki i sukcesy, niezależnie od tego, jak małe mogą się wydawać.

Współpraca podstawą sukcesu

 

Jak nauczyć czytać dyslektyka to wyzwanie, które wymaga zaangażowania i współpracy wszystkich stron – nauczycieli, rodziców i terapeutów. Pracując razem, możemy stworzyć środowisko, które sprzyja nauce i pomaga dzieciom z dysleksją rozwijać się i osiągać sukcesy. Jeśli jesteś rodzicem lub nauczycielem dziecka z dysleksją, zachęcam Cię do skorzystania z moich programów mentoringowych lub kursu „Od dyslektyka do czytelnika”.

Zrozumienie, że dysleksja jest czymś więcej niż tylko trudnością w czytaniu, jest pierwszym krokiem do skutecznego wsparcia naszych dzieci. Wspólnie możemy sprawić, że każde dziecko, niezależnie od jego trudności, będzie miało szansę na sukces edukacyjny i życiowy.

 

Pracujmy razem!

 

Jeśli szukasz dodatkowego wsparcia i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak pomóc dziecku z dysleksją, zapraszam do mojego programu mentoringowego dla dzieci z dysleksją i ich rodziców. Razem możemy pracować nad tym, aby Twoje dziecko mogło osiągnąć swoje pełne możliwości i cieszyć się sukcesami w nauce.