Blog

Dlaczego większość dzieci z dysleksją nie jest w stanie uczyć się samodzielnie?

5/5 - (2 votes)

Dysleksja to jedno z najczęściej diagnozowanych zaburzeń neurorozwojowych, które dotyka około 5-10% dzieci na całym świecie. Choć wiele osób z dysleksją może prowadzić pełne sukcesów życie, dla dzieci w wieku szkolnym stanowi ona poważne wyzwanie. Jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się te dzieci, jest trudność w samodzielnym uczeniu się. Dlaczego tak się dzieje? W tym tekście przyjrzę się bliżej przyczynom, które sprawiają, że dzieci z dysleksją mają trudności z nauką bez wsparcia oraz jakie strategie mogą pomóc im pokonać te wyzwania.


Neurobiologiczne różnice

Jednym z głównych powodów, dla których dzieci z dysleksją mają trudności z samodzielnym uczeniem się, są różnice neurobiologiczne. Badania neuroobrazowe wykazały, że mózgi osób z dysleksją funkcjonują inaczej niż mózgi osób bez tego zaburzenia. W szczególności obserwuje się zmniejszoną aktywność w lewym płacie skroniowym i ciemieniowym podczas zadań językowych. Te regiony mózgu są kluczowe dla przetwarzania fonologicznego, czyli zdolności do rozpoznawania i manipulowania dźwiękami mowy.

Trudności w przetwarzaniu fonologicznym oznaczają, że dzieci z dysleksją mają problemy z dekodowaniem słów, co jest podstawową umiejętnością niezbędną do czytania. Bez umiejętności płynnego czytania, dzieci te mają trudności z rozumieniem tekstów, co znacząco utrudnia samodzielne uczenie się z książek i innych materiałów pisanych.

Trudności z pamięcią roboczą

Pamięć robocza to zdolność do przechowywania i manipulowania informacjami przez krótki czas. Jest ona kluczowa dla wielu zadań związanych z nauką, takich jak rozumienie tekstu czy wykonywanie zadań matematycznych. Badania wykazały, że dzieci z dysleksją często mają osłabioną pamięć roboczą, co sprawia, że trudno jest im śledzić złożone instrukcje, zapamiętywać nowe słownictwo czy utrzymywać koncentrację podczas dłuższych zadań.

Osłabiona pamięć robocza oznacza, że dzieci te mogą łatwo zapominać, co przeczytały kilka chwil wcześniej, co prowadzi do frustracji i zniechęcenia. Bez odpowiedniego wsparcia, trudno jest im organizować swoje myśli i materiały do nauki, co sprawia, że samodzielne uczenie się staje się jeszcze większym wyzwaniem.

Problemy z koncentracją

Dzieci z dysleksją często mają również problemy z koncentracją. Mogą łatwo się rozpraszać, co utrudnia im skupienie się na zadaniach przez dłuższy czas. Koncentracja jest niezbędna do skutecznego uczenia się, a brak umiejętności skupienia się na zadaniu oznacza, że dzieci te mogą mieć trudności z przyswajaniem nowych informacji i ukończeniem zadań.

Ponadto, problemy z koncentracją mogą prowadzić do trudności w organizacji czasu i materiałów do nauki. Dzieci te mogą mieć trudności z planowaniem i realizacją zadań, co sprawia, że samodzielne uczenie się staje się jeszcze bardziej frustrujące i nieskuteczne.

Wysoki poziom stresu i lęku

Dzieci z dysleksją często doświadczają wysokiego poziomu stresu i lęku związanego z nauką. Mogą czuć się zniechęcone i zawstydzone swoimi trudnościami, zwłaszcza jeśli są porównywane do rówieśników, którzy nie mają takich problemów. Stres i lęk mogą dodatkowo utrudniać koncentrację i przyswajanie nowych informacji, tworząc błędne koło, które jest trudne do przerwania.

Negatywne emocje związane z nauką mogą prowadzić do unikania zadań, które wymagają czytania i pisania, co jeszcze bardziej ogranicza możliwość samodzielnego uczenia się.

Podsumowanie

 

Dysleksja to złożone zaburzenie neurorozwojowe, które wpływa na wiele aspektów życia dziecka, w tym na jego zdolność do samodzielnego uczenia się. Neurobiologiczne różnice, trudności z pamięcią roboczą, problemy z koncentracją, wysoki poziom stresu i lęku oraz brak odpowiednich strategii i narzędzi sprawiają, że dzieci z dysleksją potrzebują wsparcia, aby efektywnie się uczyć.

Z odpowiednim wsparciem, Twoje dziecko może pokonać te wyzwania i osiągnąć wspaniałe rzeczy. Pamiętaj, dysleksja to nie koniec świata, ale początek drogi do odkrywania nowych możliwości i sposobów myślenia.

Chcesz, aby Twoje dziecko nauczyło się czytać płynnie i ze zrozumieniem? Skorzystaj z moich zajęć online! Oferuję specjalistyczne programy edukacyjne dostosowane do potrzeb dzieci z dysleksją. Dzięki indywidualnemu podejściu pomogę Twojemu dziecku rozwijać umiejętności czytania.