Trening skutecznej nauki – zajęcia indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Trening skutecznej nauki – zajęcia indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Twoje dziecko ma wiele talentów, ale w szkole mogłoby radzić sobie odrobinę lepiej? Być może te zajęcia są właśnie dla niego.

Trening skutecznej nauki to spotkania indywidualne lub w małych grupach. Kurs ten to zawsze zajęcia indywidualne, trwa on 22 godziny. Realizowany jest od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie lub od poniedziałku do czwartku przez 5 godzin dziennie (plus 2 godziny konsultacji online). Ostatniego dnia zajęć rodzic uczy się ćwiczeń i kontynuuje pracę w domu. Możecie zrealizować cały pogram, lub tylko poszczególne, najbardziej potrzebne dziecku elementy. W przypadku kursu dla dzieci, ostatniego dnia zajęć rodzic uczy się tych technik i kontynuuje pracę w domu, aż do momentu, gdy dziecko będzie w stanie wykorzystywać je samodzielnie. Jest to niezbędne, gdyż wdrażanie tych technik musi być kontynuowane i kontrolowane przez osobę dorosłą.

Trening jest zwykle modyfikowany w zależności od potrzeb, a pełne 22–godzinne zajęcia obejmują:

  • ćwiczenia poprawiające koncentrację
  • ćwiczenia rozwijające umiejętność szybkiej analizy i syntezy informacji podczas czytania
  • trening rozumienia czytanego tekstu
  • strategia pracy z podręcznikiem
  • zastosowanie map myśli i piktogramów w pracy z podręcznikiem
  • trening wizualizacji jako narzędzie długotrwałego zapamiętywania
  • techniki pamięciowe ułatwiające zapamiętanie długich ciągów słów i informacji: dopływy rzek, stolice i państwa, parki narodowe, budowa komórki itd. oraz technika ułatwiające zapamiętywanie słówek obcych
  • nauka pisania prac pisemnych – jak zdobywać informacje, burza mózgów, planowanie, hasła, budowanie zdań, praca ze słownikiem
  • praca z rodzicem lub opiekunem, który uczy się technik w celu wspierania dziecka w czasie nauki w domu

Bonus


Klienci korzystający z zajęć indywidualnych otrzymują bezpłatny dostęp do wszystkich pakietów video z mojej platformy: www.e-akademiarodzicow.pl. Jeśli zakup filmów instruktażowych nastąpił przed zapisem na zajęcia, kwota ta zostaje odjęta od kosztu zajęć stacjonarnych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Trening skutecznej nauki to spotkania indywidualne lub grupowe, trwające 22 godziny (w tym 2 godziny konsultacji online). W przypadku dzieci, ostatniego dnia zajęć rodzic uczy się niektórych technik, aby podczas dalszej wspólnej pracy utrwalać osiągnięty przez dziecko efekt.

Zajęcia odbywają się w Osowcu, 8 km od Grodziska Mazowieckiego, koszt: 3000 zł. Zaliczka w kwocie 500 zł jest rezerwacją uzgodnionego terminu.

Kurs ten realizuję również on-line. W takim wypadku pracujemy we troje – rodzic towarzyszy dziecku przez cały czas.

Zapisy i informacje o wolnych terminach: Agnieszka Łubkowska tel. 502 905 754