Trening skutecznej nauki – zajęcia indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Trening skutecznej nauki – zajęcia indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Twoje dziecko ma wiele talentów, ale w szkole mogłoby radzić sobie odrobinę lepiej? Być może te zajęcia są właśnie dla niego.

Trening skutecznej nauki to spotkania indywidualne lub w małych grupach, trwające 25 godzin zegarowych. Spotykamy się od poniedziałku do piątku. Możecie zrealizować cały pogram, lub tylko poszczególne, najbardziej potrzebne dziecku elementy. W przypadku kursu dla dzieci, ostatniego dnia zajęć rodzic uczy się tych technik i kontynuuje pracę w domu, aż do momentu, gdy dziecko będzie w stanie wykorzystywać je samodzielnie. Jest to niezbędne, gdyż wdrażanie tych technik musi być kontynuowane i kontrolowane przez osobę dorosłą.

Trening jest zwykle modyfikowany w zależności od potrzeb, a pełne 25–godzinne zajęcia obejmują:

  • ćwiczenia poprawiające koncentrację
  • ćwiczenia rozwijające umiejętność szybkiej analizy i syntezy informacji podczas czytania
  • trening rozumienia czytanego tekstu
  • strategia pracy z podręcznikiem
  • zastosowanie map myśli i piktogramów w pracy z podręcznikiem
  • trening wizualizacji jako narzędzie długotrwałego zapamiętywania
  • techniki pamięciowe ułatwiające zapamiętanie długich ciągów słów i informacji: dopływy rzek, stolice i państwa, parki narodowe, budowa komórki itd. oraz technika ułatwiające zapamiętywanie słówek obcych
  • nauka pisania prac pisemnych – jak zdobywać informacje, burza mózgów, planowanie, hasła, budowanie zdań, praca ze słownikiem
  • praca z rodzicem lub opiekunem, który uczy się technik w celu wspierania dziecka w czasie nauki w domu

Bonus


Klienci korzystający z zajęć indywidualnych otrzymują 2 darmowe godziny konsultacji przez skype po zajęciach plus bezpłatny dostęp do wszystkich pakietów video z mojej platformy: www.e-akademiarodzicow.pl . Jeśli zakup filmów instruktażowych nastąpił przed zapisem na zajęcia, kwota ta zostaje odjęta od kosztu zajęć stacjonarnych.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Trening skutecznej nauki to spotkania indywidualne lub grupowe, trwające 25 godziny. W przypadku dzieci, ostatniego dnia zajęć rodzic uczy się niektórych technik, aby podczas dalszej wspólnej pracy utrwalać osiągnięty przez dziecko efekt.

Zajęcia dla 1-3 osób odbywają się w Osowcu, 8 km od Grodziska Mazowieckiego, koszt: 3000 zł. Cena dla grup zorganizowanych ustalana jest indywidualnie i zależy od ilości uczestników oraz lokalizacji.

Zaliczka w kwocie 500 zł jest rezerwacją uzgodnionego terminu.

Zapisy i informacje o wolnych terminach: Agnieszka Łubkowska tel. 502 905 754